13grudnia81.pl

Dziś mija kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Z tej okazji Instytut Pamięci Narodowej stworzył stronę internatową 13grudnia81.pl skierowaną głównie do młodych ludzi, którzy urodzili się już po tych wydarzeniach. Bowiem jak wskazują statystyki wiedza o tym okresie wśród młodzieży jest szczątkowa. Co ciekawe co raz więcej ludzi jest zdania, że Jaruzelski dobrze zrobił wprowadzając stan wojenny.

Na stronie znajdziemy materiały filmowe, kalendarium stanu wojennego, sylwetki osob które wtedy zginęły, opis życia w podziemiu oraz quiz w którym można wykazać się swoją wiedzą.

Strona bardzo ciekawa. Moim zdaniem warto choć trochę wiedzieć o tym fragmencie historii najnowszej Polski.

Link: 13grudnia81.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *